θεοηχής


θεοηχής
θεοηχής, -ές (Μ)
ο γεμάτος από τον ήχο τής φωνής τού θεού.
[ΕΤΥΜΟΛ. < θεο-* + -ηχής (< ηχή), πρβλ. δυσ-ηχής, υψ-ηχής].

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.